Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Antika a česká kultura

Odpovědná osoba:
Alena Sarkissian (sarkissian@flu.cas.cz)

Online přístup:
http://olympos.cz/

Kolekce Antika a česká kultura se skládá ze dvou databází Antická inspirace ve výtvarném umění a Inscenace antického dramatu.

Antická inspirace ve výtvarném umění

Dlouhodobý projekt „Antická inspirace ve výtvarném umění“ má za cíl úplnou dokumentaci a komplexní analýzu antického dědictví ve výtvarné kultuře českých zemí od počátku až do současnosti. V současné podobě databáze obsahuje většinu památek inspirovaných antikou, které byly do 16. století na území českých zemí vytvořeny nebo objednány. Dále byly zpracovány památky 17. a 18. století, do databáze byla také zařazena vybraná umělecká díla 20. Století. [zdroj: http://pam.olympos.cz/, digitalhumanities.cz] V databázi je možné vyhledávat fulltextově, nebo podle názvu památky, námětu, antické literární či výtvarné inspirace. Databáze je určena pro středoškolské a vysokoškolské studenty humanitního zaměření, památkáře, badatele v oboru dějin umění a všechny zájemce o antickou kulturu a její recepci ve výtvarném umění českých zemí.

Inscenace antického dramatu

Databáze inscenací antického dramatu vychází z dlouhodobého sběru dokumentů a průběžně eviduje inscenace antického dramatu na českém území od roku 1889 do současnosti. Databáze zpřístupňuje uživatelům základní informace o konkrétních inscenacích včetně případné fotodokumentace a dobových recenzí. Databáze nyní obsahuje základní informace o inscenacích českých profesionálních, poloprofesionálních a amatérských divadel činoherních a loutkových od r. 1889, údaje o hostování zahraničních společností od r. 1960 a údaje o inscenacích v České televizi a Českém rozhlase. Údaje jsou průběžně doplňovány, k bibliografickým informacím je postupně dodáván plné texty recenzí, dramatické texty a jejich úpravy použité v inscenacích a další dostupné materiály.

Více informací:

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.