Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Kontakt

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Jilská 1
110 00 Praha 1

Sekretariát
Tel.: +420 222 220 124
Fax: +420 222 220 108
E-mail: sekretariat@flu.cas.cz
http://www.flu.cas.cz

Knihovna AV ČR, v. v. i.

Národní 3
110 00 Praha 1

Informace
Tel.: +420 221 403 208
E-mail: infoknav@knav.cz
https://www.lib.cas.cz

LINDAT/CLARIAH-CZ

ÚFAL MFF UK
Malostranské nám. 25
11800 Praha 1

Jan Hajič
Tel.: +420 951 554 278
E-mail: hajic@ufal.mff.cuni.cz
https://www.lindat.cz

DARIAH-EU

c/o TGIR Huma-Num
CNRS UMS 3598
54 bd Raspail
75006 Paris

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.