Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů
Připravujeme

UniQ

(dříve Universalia realia sunt haeresis seminaria)

Databáze mapující pražské spory o univerzálie v letech ca. 1348–1500

Odpovědná osoba:
Ota Pavlíček (ota.pavlicek@flu.cas.cz)

Online přístup:
v přípravě

Cílem je vytvořit online databázi na základě knihy Františka Šmahela Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 1348–1500 (Wrocław: Ossolineum, 1980) a doplnit ji prostřednictvím rešerší v primárních a sekundárních pramenech. Databáze by měla sloužit jako nástroj pro další mezinárodní výzkum problematiky sporu o univerzálie v pozdně středověké Evropě. Databáze má rovněž za cíl zprostředkovávat přístup k dalším relevantním materiálům, které jsou dostupné online (rukopisné katalogy, digitalizáty rukopisů či edic, repertoria učenců apod.). Do budoucna databáze počítá s rozšiřováním záběru na různé další textové korpusy spojené s produkcí pražské pozdně středověké univerzity.

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.