Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT)

Odpovědná osoba:
Vojtěch Šícha (sicha@knav.cz)

Online přístup:
http://clavius.lib.cas.cz/katalog/

Na základě průzkumu tuzemských i zahraničních historických knižních sbírek a odborné literatury byly dosud shromážděny údaje o přibližně 47 000 bohemikálních vydáních. Z nich bylo cca 25 000 podrobně bibliograficky popsáno metodou de visu, zbývající část představují pouze stručné záznamy, převzaté z literatury nebo katalogů. Ze stávajících kartoték i nově popisovaných tisků je vytvářena databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků do roku 1800 (BCBT).

Online přístupná databáze umožňuje kombinované vyhledávání záznamů podle autora, názvu, tiskaře/nakladatele, roku a místa vydání. K těmto stručným záznamům jsou připojeny digitalizované lístkové karty s podrobným analytickým popisem a signaturami zjištěných exemplářů. Databáze BCBT je průběžně rozšiřována o záznamy spisů, u nichž zatím není doložen dochovaný exemplář (tzv. desideráta) a o analytické popisy tisků dosud nepodchycených v původním v lístkovém katalogu BCBT. Průběžně jsou doplňovány odkazy na digitální kopie starých tisků.

Více informací:

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.