Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Czech Medieval Sources online

Odpovědná osoba:
Robert Novotný (novotny@flu.cas.cz)

Online přístup:
http://cms.flu.cas.cz/cz/badatele/sources-on-line.html

Portál Czech medieval sources online zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 770 svazků a měsíčně přibývá kolem šesti svazků. Na počátku roku 2019 dosáhl počet unikátních denních přístupů počtu 1 400 000.

Jednotlivé edice je možné vyhledávat zadáním jakéhokoli řetězce znaků z názvu knihy nebo jména vydavatele. Dále je možné se pohybovat podle strukturovaného adresáře, který zahrnuje jednotlivé ediční řady či tematicky spřízněné edice. V budoucnu se počítá s převodem stránek do fulltextové podoby.

Stránka je dostupná zdarma a bez přihlášení. Využívají ji zejména historici, archeologové, filologové, dějepisci umění a další příbuzné obory zabývající se středověkem. Velký ohlas má databáze u regionálních badatelů, oceňována je i v zahraničí (třetina přístupů pochází ze zahraničí). Databáze je hojně využívána při vysokoškolské výuce, pro studenty zabývající se medievistickými tématy je nezbytným zdrojem při vypracovávání původních prací.

Více informací:

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.