Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Elektronická verze Slovníku středověké latiny

4. 1. 2021

Dne 23. 12. 2020 byla spuštěna nová elektronická verze Slovníku středověké latiny s vylepšenou grafikou a s veřejným rozhraním (web API) pro vzdálený programový přístup k datům Slovníku. Příslušná dokumentace je zde.

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.