Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Nová elektronická verze Slovníku středověké latiny

31. 1. 2020

Na konci roku 2019 byla zveřejněna nová elektronická verze Slovníku středověké latiny. Umožňuje fulltextové vyhledávání a pokrývá celý dosud vydaný rozsah Slovníku (A–M), včetně druhého, opraveného vydání dílů I–II (A–H), které jsou též dostupné v Database of Latin Dictionaries nakladatelství Brepols.

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.