Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Nové edice v databázi Czech Medieval Sources online

3. 3. 2020

Do databáze Czech Medieval Sources online byly v únoru 2020 přidány následující edice: Archiv český 37/3 (resken); Autograf M. J. Husi, ed. F. M. Bartoš; Jakoubek ze Stříbra: Výklad na Zjevenie sv. Jana 2, ed. F. Šimek; Mistra Stanislava ze Znojma „De vero et falso“, ed. V. Herold; Mikuláš Konáč z Hodiškova: Pravidlo lidského života, ed. M. Kopecký; Staročeské divadelní hry I, ed. Josef Jireček; Voldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek, ed. K. Hrdina; Tomáše ze Štítného Knížky o hospodářovi, ed. V. Foch

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.