Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Nově v Czech Medieval Sources

7. 4. 2020

Do databáze Czech Medieval Sources online byly v březnu 2020 přidány následující edice: Desky zemské Království českého I/1. Kvatern trhový běžný černý od léta 1541–1542, ed. A. Vavroušková; Základy starého místopisu Pražského. Registřík jmen osobních, ed. V. V. Tomek; Texty ke studiu jazyka a písemnictví staroslověnského (rev. vyd.), edd. M. Weingart – J. Kurz; Listy Bratra Jana a Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi (kratší verze); Listy Oldřicha, probošta steinfeldského, do Čech a na Moravu zaslané.

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.