Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Novinky v databázi Czech Medieval Sources

13. 2. 2020

Do databáze Czech Medieval Sources online byly přidány následující edice: Manifesty města Prahy; Promoční promluvy mistrů artistické fakulty Mikuláše z Litomyšle a Jana z Mýta; Prokopa písaře Novoměstského česká „ars dictandi“; Rukopisy děkanství karlštejnského; Raciones silvarum arcis Carlstein; Urbář zboží rožmberského; Lupáč: Hádání o kompaktátech; Začátky kláštera kladrubského; Kronika o Janu Žižkovi velmi pěkná; Die altčechische Katherinenlegende; Česká proroctví; Jan Žižka ve svých listech; Chelčický: O trojím lidu (1945); Knížky o hře šachové; Milíč a dva jeho spisy; Legenda o sv. Kateřině; Petra Chelčického replika; Matěj z Janova: O častém svatém přijímání; Život mistra Jana Husi; Zápisky kněze Václava Rosy; Slovník latinsko-německo-český pro Ladislava Pohrobka; Aeneas Sylvius: Pojednání o vychování dítek

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.