Memori Výzkumná infrastruktura středověkých a raně novověkých bohemikálních pramenů

Slovník středověké latiny

21. 2. 2020

Elektronická verze Slovníku středověké latiny je nově k dispozici i v angličtině. Na spodním okraji stránek také přibyl odkaz na příslušné heslo v elektronické verzi Georgesova slovníku.

The Lindat/CLARIAH-CZ project (LM2018101 and CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781; formerly LM2010013, LM2015071) is fully supported by the Ministry of Education, Youth, and Sports of the Czech Republic under the programme LM of „Large Infrastructures“.